okolí školy

Úprava okolí školy

V průběhu Vánoc roku 2010 probíhaly v okolí školy poměrně náročné terénní úpravy. Ředitelství silnic a dálnic Jihlava zajistilo vybudování parkovací plochy a chodníků mezi budovami škol. Současně s tím probíhá realizace dostavby ZŠ Hradecká na západním křídle areálu.