Kontakt

Škola

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
588 56 Telč, Hradecká 235
tel.: 56 75 84 551 (kancelář školy)

www.gymnsostelc.cz

Redakce

Šéfredaktor: Radek Peroutka
Zástupce šéfredaktora: Leoš Tejkl
Správa a vývoj webu: Lukáš Vejmelka

Ostatní členové redakčního týmu ZDE.

Názory vyslovené v diskusích čtenářů nejsou názory redakce jakožto provozovatele tohoto webového portálu, a ta za obsah těchto vyslovených názorů nikterak neodpovídá. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění odstranit rasově motivované, či jakékoli protiprávní příspěvky.

Podmínky spolupráce

Veškerá autorská práva k internetovému portálu „Naše škola: Gymnázium Telč“ vykonává redakce jakožto vydavatel. Jakékoli užití kterékoli části internetového portálu „Naše škola: Gymnázium Telč“, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Právní režim vydání nabídnutých autorských děl se řídí autorským zákonem v platném znění a dalšími navazujícími právními předpisy. Zasláním svého příspěvku redakci autor uděluje redakci časopisu „Naše škola: „Gymnázium Telč“ bez nároku na autorský honorář svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě a zároveň souhlasí s tím, že po dobu jednoho roku ode dne uveřejnění příspěvku není oprávněn jej vydat bez předchozího souhlasu redakce. Zasláním příspěvku současně autor vyjadřuje souhlas s tím, aby redakce tato oprávnění podle svého uvážení zcela nebo zčásti poskytla také třetí osobě.

Pošlete nám vzkaz!

CAPTCHA
Tato otázka nám pomáhá rozlišit lidského uživatele od záškodných robotů :-)
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.