Šéfredaktor o projektu

ŠéfredaktorČasopis Naše škola vznikl jako dobrovolná činnost studentů Gymnázia Otokara Březiny v Telči, kteří cítili potřebu vytvořit studentské periodikum, jehož primární myšlenkou je poskytnout především (ale nejen) studentům gymnázia a Střední odborné školy prostor, kde mohou publikovat své mnohdy velmi kvalitní práce, které v opačném případě zaniknou v šedi školních škamen.

Naše škola vychází s měsíční periodicitou, první číslo vyšlo na podzim 2010. Každé vydání přináší řadu odborných článků zařazených do několika stálých rubrik. Najdete zde aktuality, reportáže, rozhovory, recenze, pozvánky na akce, či knižní novinky, ankety a mnoho dalšího…

Nabízíme vám možnost stahovat ho ve formátu PDF prostřednictvím naší stránky na Facebooku. A mimo to časopis Naše škola distribuujeme i v plné elektronické podobě. Získáváme tak možnost informovat naše čtenáře o mnoho rychleji ve srovnání s tištěnou verzí.

 

Hlavní cíle projektu:

 • Vytvoření široké čtenářské a autorské komunity, která bude svým působením přispívat k propagaci a rozvoji Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ Ekonomické v Telči a bude podněcovat zájem o tyto školy
 • Poskytnutí relevantního prostoru pro jednotnou prezentaci studentských prací
 • Vytvoření reprezentativního a kvalitního periodika, které bylo dosud jak na GOB, tak i na SOŠ postrádáno
 • Vytvoření spolehlivého zdroje aktuálních informací o dění a trendech na GOB a SOŠ, Telči a blízkém okolí
 • Podnícení studentů k aktivitě, která přesahuje rámec běžné výuky (např. formou přispívání do časopisu)
 • Vytvoření zájmu o četbu médií jak u studentů, tak u kantorů
 • Podpora komunikace na úrovni student-student, student-vyučující (např. formou rozhovoru, či diskuse o časopise, článcích, rozhovorech, anketách)
 • Zviditelnění školy naší účastí na soutěžích spojených se školními časopisy

 

Primární cílovou skupinou jsou studenti a profesoři Gymnázia Otokara Březiny v Telči. Tato skupina tvoří pro Naší školu dosavadní největší přispěvatelskou skupinu, jejíž potenciál bychom chtěli v budoucnu systematicky a co nejefektivněji využít. V pořadí další cílovou skupinou jsou studenti SOŠ Telč. Jelikož vizí budoucnosti je vytvoření dynamického a prosperujícího periodika, byli bychom rádi, pokud by se k nám do budoucna připojilo co nejvíce invenčních lidí plných chuti psát.

 

Za rok 2011 jsme získali tato ocenění:

 • 1. místo - Nejlepší školní časopis Vysočiny 
 • 1. místo - Cena redakcí 2011
 • 2. místo - Nejlepší grafika roku
 • 2. místo - Nejlepší zpravodajství na webu
 • 2. místo - Nejlepší školní časopis roku 2011 - jako celek
 • 3. místo - Nejlepší titulní strana roku 2011

 

Radek Peroutka,

šéfredaktor