víceletá gymnázia

„K redukci víceletých gymnázií bude muset dojít,“ míní Marie Kružíková, radní pro oblast školství

doplňujicí obrázek
Osmapadesátiletá Marie Kružíková se zálibou ve včelařství a ručních pracích poprvé okusila studentský život ve Znojmě, kde na počátku sedmdesátých let studovala tamější gymnázium. Po maturitě se věnovala matematice a deskriptivní geometrii na Přírodovědecké fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Do „politické manéže“ vstoupila na podzim roku 2006 jako starostka čtyřtisícové obce Brtnice. Od roku 2008 je členkou Rady kraje Vysočina a zodpovídá za oblast školství, mládeže a sportu.

Ve škole bylo čisto, důvod? Přijímačky nanečisto

doplňujicí obrázek
Budoucí studenti telčské GOB a SOŠ prověřují své vědomosti v přijímacích zkouškách nanečisto, budou úspěšní i naostro? To je otázka, která v hlavě probleskne nejednomu uchazeči. A jak bylo nám, co to máme již za sebou?

Telčské gymnázium přijímalo nové studenty

Zájemci o studium na telčském Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole usedli 26. dubna 2011 do pro ně zatím neznámých školních lavic. Složením přijímacích zkoušek měli školu ujistit, že právě oni jsou těmi, kteří by zde měli od září roku 2011 studovat.

Zapojme se do petice o záchranu osmiletých gymnázií

doplňujicí obrázek
Také považujete osmiletá gymnázia za pilíř české vzdělanosti a snahy o jejich rušení chápeme jako devastaci české vzdělávací soustavy? Nevíte, jakým způsobem proti rušení bojovat?

Studentský parlament vydal jasné stanovisko

doplňujicí obrázek
Přinášíme vám stanovisko studentského parlamentu Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči k Návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Vysočina.

Studenti z Telče: Nechceme se stát čtyřletým gymnáziem

doplňujicí obrázek
Záměr Kraje Vysočina zredukovat počet osmiletých gymnázií na Vysočině přibližně o dvě třetiny se významně týká i telčského Gymnázia Otokara Březiny. Ani přes snahu studentů, ředitele školy, starosty města Telč, široké veřejnosti a mnohých dalších lidí není v tuto chvíli jasné, jak nerovný „boj“ skončí. První písemná zmínka o redukci středních škol na Vysočině udeřila jako blesk z čistého nebe před necelým měsícem. První zpráva přišla dopisem od radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíkové. Korespondence obsahovala „Dopis pro rodiče a žáky“ a „Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol řizovaných krajem“, oba určené k otevřené diskusi.

GOB a SOŠ Telč osmiletý gymnaziální obor otevírá

doplňujicí obrázek
Jakmile radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková rozeslala "Dopis pro rodiče a žáky" a "Opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem" určený k diskuzi se v tisku objevily nepravdivé informace týkající se otevírání některých oborů.