projekt

INTERAKTIVNÍ TABULE: U nás probíhá výuka interaktivně

doplňujicí obrázek
Ke konci minulého školního roku jsme byli svědky tajemných ústupů klasických křídových tabulí v bok. Jakoby moudrostí starců, za svůj život nasloucháním výkladů učitelů nedobrovolně získanou, tušily, že přijde něco nového. Dnes už víme zcela jistě, že daly prostor „mladším“. Zda-li si budou moci prachem kříd znavení starci díky nástupu nové mladé interaktivní generace odpočinout a spokojeně dosloužit, užívajíce svého poklidného důchodu v ústraní třídy, či se interaktivní výukové prostředky nového století nedokáží uchytit a vrátíme se k běžné praxi křídových jezer, po důkladném smazání pod tabulí vzniklých, je otázkou...