Škola se rozšířila, gymnázium a střední odborná škola je nyní pod jednou střechou

Přes prázdniny mezi školními roky 2010/2011 a 2011/2012 personál Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy nezahálel. Připravovalo se totiž rozšíření prostor školy do přístavby. Akce samotná byla velmi náročná nejen po stránce technické, ale také organizační, jelikož se stěhovalo velké množství nábytku a příslušenství. Odměnou je několik nových učeben, které tak uvolní dříve k prasknutí nabité hlavní budově. Studenti vyšších ročníků z telčské Střední odborné školy tak nalezli nový domov v části přístavby, kterou až do dokončení stavby nových budov využívala základní škola Hradecká. Její prostor pro naši školu znamená především vznik nových učeben.
Fotografie ke článku: Škola se rozšířila, gymnázium a střední odborná škola je nyní pod jednou střechou
Chodba. Do těchto prostor gymnazisté moc často nezavítají, učí se zde především studenti ze SOŠ .
Autor: NŠ/ Vít Vejmelka

Po sloučení telčského gymnázia se střední odbornou školou před několika lety a následném nuceném vystěhováním z budovy současného univerzitního centra, bylo nutno řešit problém, který záhy vyvstal. Kapacita budovy gymnázia nemohla dostačovat
sedmnácti třídám, a proto vznikly provizorní třídy na odloučeném pracovišti v telčské Batelovské ulici. Žáci i učitelé museli přecházet přes celé město, což bylo náročné nejen časově, ale i fyzicky – především v zimním období.

Nové prostory škola dostala díky výstavbě víceúčelové sportovní haly

Zatímco třídy v prvním patře zadní části nové přístavby využívala škola již minulý rok, na zbytek prostor měla nárok nyní. Projekt nové budovy základní školy byl proto ze strany Gymnázia Otokara Březiny a SOŠ přijat s nadšením, a to nejen kvůli sportovní hale, ale také pro zisk nových učeben a kabinetů, které byly zapotřebí.

Fotografie ke článku: Škola se rozšířila, gymnázium a SOŠ je nyní pod jednou střechou
Oddělující dveře. Mezi novou a starou novou přístavbou.
Autor:  NŠ/ Vít Vejmelka

Přestože školní lavice byly z internátu převezeny již ke konci loňského školního roku, přesun do nové budovy mohl začít až mnohem později, neboť ředitelství základní školy předalo přístavbu až v posledním srpnovém týdnu, což celou situaci značně zkomplikovalo.

„ZŠ opustila přístavbu dost pozdě, a to někdy kolem 22. srpna, navíc v poměrně v špatném stavu," vzpomíná na průběh stěhování a oprav získaných tříd školník Chvátal, a dodává, „Prozatím se udělalo to nejnutnější, třídy byly nabíleny a byla v nich umyta okna."

	Fotografie ke článku: Škola se rozšířila, gymnázium a SOŠ je nyní pod jednou střechou
Nové učebny. V současnosti je škola vybavena dostatečně.
Autor:  NŠ/ Vít Vejmelka

Ve škole máme novou knihovnu bez knih a sídlo fiktivní firmy ESSO

Ve staronové přístavbě vznikly nové třídy (jmenovitě O1, O2, O3, S1, S2, S3, S4), kabinety a speciální místnosti, jako učebna účetnictví, kancelář fiktivní firmy ESSO a knihovna zející prázdnotou, prozatím je bez knih. Zda a kdy bude přístupná studentům se v době uzávěrky tohoto čísla nepodařilo zjistit. V přístavbě je také umístěna volně přístupná kopírka a několik laviček před třídami pro příjemnější trávení volného času. 

	Fotografie ke článku: Škola se rozšířila, gymnázium a SOŠ je nyní pod jednou střechou
Nové učebny. Třídy převzaté po ZŠ se podařilo dát dokupy.
Autor:  NŠ/ Vít Vejmelka

Do některých tříd znovu nabyté přístavby byly v první polovině října dodány nové interaktivní tabule, nyní však se zásadním vylepšením, na rozdíl od „starých" interaktivních tabulí se dají vytahovat podobně jako křídové tabule. Na místě bývalé M1 vznikla
nová učebna informačních technologií vybavená počítači, které byly převezeny z bývalého pracoviště na Batelovské ulici.

Škola plány má, záleží na financích

Práce na přístavbě dosud nejsou ukončeny, dle možností budou třídy dovybaveny projektory a dalším vybavením. Plánuje se i přestavba prostorů staré přístavby v přízemí ve víceúčelový sál. Ve hře je také možnost zřízení filmového klubu, jehož otázku řešil na nedávné schůzi Studentský parlament. 

	Fotografie ke článku: Škola se rozšířila, gymnázium a SOŠ je nyní pod jednou střechou
Kopírovací přístroj. Technika je studentům k dispozici.
Autor:  NŠ/ Vít Vejmelka

Vše je nyní otázkou času a peněz. Nicméně již teď lze říct, že přesun tříd a učeben do budovy gymnázia ulehčil život jak studentům, tak učitelům.

Zatím nikdo nekomentoval

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.