Školní parlament zamítl elektronické žákovské knížky

Na doposud nejkratší schůzi studentského parlamentu, která se konala 7. února, se diskutovalo o revizi dataprojektorů, organizaci výročních oslav i o opětovném výskytu žvýkaček na lavicích. Elektronické žákovské knížky zřejmě nebudou.
Fotografie ke článku: Školní parlament zamítl elektronické žákovské knížky
Parlament. Již po čtvrté letos zasedal studentský orgán.
Autor: NŠ/ Lukáš Vejmelka

Předseda parlamentu seznámil přítomné s vyhodnocením anket ohledně elektronických žákovských knížek. Z výsledků bylo jasné, že si je žáci nepřejí, a tudíž byly s konečnou platností zamítnuty.

Ping-pongové stoly a jejich zázemí

Z důvodu rekonstrukce přístavby, která by měla proběhnout již tento rok, zde nenajde stolní tenis své zázemí. Kraj Vysočina provede výběrové řízení a vybraná firma vymění všechna okna a přestaví sociální zařízení. Stoly, zde dočasně uskladněny, tedy nemají nadějnou budoucnost.

Všechny dataprojektory ve školebudou seřízeny

Předseda parlamentu přednesl stížnost žáků na stav dataprojektorů. Ty jsou prý rozostřené a mají deformovaný obraz. Jakub Novotný se tedy dobrovolně nabídl, že s panem školníkem obejde všechna zařízení, vyčistí jejich filtry a patřičně je seřídí.

Časopis bude mít vlastní pracovnu

Šéfredaktor časopisu vznesl žádost o uvolnění učebny pro redakci časopisu. Pan ředitel po domluvě se zástupcem Krejčím poskytl k těmto účelům již nevyužívanou písárnu.

V červnu se budou konat oslavy 160. výročí založení gymnázia

Po maturitních zkouškách bude prostor pro různé akce k oslavě výročí. Bude vítána iniciativa, účast nebo jiné zapojení ze strany žáků. Upřednostňovány jsou například besedy a přednášky, ale i veškeré ostatní nápady na jinou formu oslav.

Žvýkačky se stále objevují a křídy škrábou po tabulích

Opětovné problémy s nalepenými žvýkačkami, zejména v učebně češtiny, se už snad nedají řešit jinak než výzvou; tímto Vás tedy žádáme, abyste už neposkvrňovali školní nábytek těmito nechutnými hmotami.

Na námitku, že školní křídy při psaní škrábou, lámou se a rozsypávají, odpověděl zástupce Krejčí, že zjistí, jak veliká je zásoba stejného typu kříd, ale pravděpodobně se s tím budeme muset nějak vyrovnat.

Další schůze studentského parlamentu se bude konat přibližně do osmi týdnů a i přes změněný rozvrh hodin se bude konat v úterý.
Zástupci tříd, kteří budou mít v daný čas vyučování z něj budou po domluvě omluveni.

Zatím nikdo nekomentoval

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.