Co všechno na člověka prozradí jeho ruce?

Gesta rukou jsou nedílnou součástí našeho života. Používáme je denně. I přesto, že je nevnímáme, dávají lidem okolo nás poměrně jasné signály o našem jednání.
Fotografie ke článku: Co všechno na člověka prozradí jeho ruce?
Radost. Lidé často vyjadřují své pocity, či postoje pomocí jasných gest, kterých si už ani nevšimnou.
Autor: stock.xchng

Založené ruce

Pokud má člověk ruce založené, opřené o hruď, vytváří si tím přirozenou bariéru, od které očekává, že ho schová. Zaujímá defenzivní pozici a důrazně vyjadřuje svůj nesouhlas. Existuje způsob, kterým lze člověka zaujímajícího toto gesto přinutit k jeho opuštění. Stačí se ho dotázat na nějakou věc k danému problému, jeho názor.

Prsty v ústech

Jasným signálem nervozity, obavy a strachu jsou prsty v ústech. Tento reflex má každý z nás zafixován již od přírody. S tímto gestem např. souvisí časté „cucání“ propisky, tužky, nebo také uzávěru od psacího pera.

Škrábání se na krku

Jedná se o zřetelný signál vyjadřující pochyby, či nejistotu. Pokud ho někdo použije, dává tím najevo, že si není jist, jestli s danou problematikou, či názorem souhlasí.

Mnutí očí

Osoba mnoucí si při rozhovoru s druhým člověkem oči lze označit za někoho, kdo zpozoroval potenciálního lháře. Lidé si často mnou oči v momentě, když cítí lež. A to jak muži, tak ženy.

Zakrývání úst

Pokud si ústa zakryje osoba, která přednáší mluvený projev, je to nepochybný indikátor lži. Pokud si ústa zakrývá naslouchající člověk, pak si podvědomě (či dokonce vědomě) myslí, že řečník, kterého poslouchá, v danou chvíli lže.

Uchopen rukou za zády

Zajímavým gestem jsou ruce sepjaté za zády. Tímto postojem lze signalizovat nadřazenost. Symbolicky vypínáme hruď jako holub a dáváme tak najevo neohroženost a nebojácnost. Vyzkoušejte si toto gesto např. v situaci, kdy jste přivedeni do stresu. Příkladem může být rozhovor s nepříjemnou osobou. Vaše tělo se relativně dobře uvolní a budete najednou cítit vyšší autoritu, strach a obavy rázem ustoupí do pozadí.

Třesení rukou

Mezi tradiční pozdravy patří potřesení rukou. Při tomto rituálu lze snadno vypozorovat několik signálů, které dává osoba, s níž si podáváme ruku. Asi tím nejdůležitějším signálem je dominance, submisivnost a neutralita. To lze rozpoznat z pozice dlaně. Pokud se dlaň nachází v pozici, kdy je otočena směrem nahoru, jedná se o submisivní pozici. Pokud je dlaň otočena dolů, člověk vyjadřuje dominanci a nadřazenost. Pokud není dlaň nikterak nakloněna, signalizuje to neutralitu, což je to vůbec nejlepší gesto. Slovní spojení „podal mi ruku jako mrtvá ryba“ je všeobecně známé, vyjadřuje situaci, kdy vám člověk podá ruku a zdá se, jako by ji nemohl udržet. Toto gesto vyjadřuje podmanivost. Naopak silný stisk při podání ruky dává najevo: „Pozor na mě!“

Upřímnost a otevřenost

Symbolem upřímnosti jsou dlaně směřující od těla, rozevřené ruce. Je to gesto, které děláte, když se po dlouhé době shledáte s přáteli.

1 komentář k "Co všechno na člověka prozradí jeho ruce?"

Marťa (bez ověření) se projevil(a) dne 1 Únor, 2011 - 18:30:

Petře, vynikající práce! Se kolikrát přistihnu, jak nějakým způsobem držím ruce a skutečně to znamená, co tady píšeš... často si dávám ruce přes ústa,.. tak se teď budu učit tyhle neverbální gesta zamaskovat...

Drž se! (:)

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.