Fotosada

Dění kolem nás prostřednictvím obrázků, ať už se jedná o ťukanec na křižovatce v Telči, cvičení hasičského sboru, rekonstrukci silnice, vernisáž. Při vytváření obsahu této rubriky úzce spolupracujeme s vámi, našimi čtenáři, dbáme vašich informací o zajímavých událostech, zveřejňujeme i vaše fotografie, diskutujeme s vámi. Zkrátka ucelený pohled prostřednictvím digitálního fotoaparátu.

Pád vzrostlé lípy životy neohrozil

Vzrostlá lípa srdčitá na hrázi Ulického rybníka, v těsném sousedství telčského zimního stadionu, se minulý týden vyvrátila. Naši školu o tom informoval student ZŠ Hradecká v Telči. Uvedl, že pád stromu nejspíše zapříčinil silný vítr a silně podmáčené okolí. Při nehodě nevznikly žádné škody na majetku, nikdo nebyl zraněn. Pracovníci města několikametrový strom odklidili v průběhu minulého týdne.

Rekonstrukce ve Štěpnici pokračují

Na podzim byl v telčské Štěpnici položen nový vodovodní řád spolu s kanalizací. Silnice tehdy dostala pouze dočasný dlážděný povrch, jehož kvalita se s časem zhoršovala. O tom jsme vás informovali v článku: Únorová obleva poukázala na kritický stav silnic. V současnosti se práce opět rozběhly, kritická místa byla předlážděna, stavební práce pokračují dále do Štěpnice.

Tlakovému čištění kanály před gymnáziem neunikly

Problémy se špatným průtokem odpadních vod kanalizační sítě byly zaznamenány v Hradecké ulici v Telči. Naše škola sledovala průběh jednoho z mnoha nutných čištění 10. března 2011 před budovou Gymnázia Otokara Březiny. Pracovníci havarijní služby zvětšili průsvit trubek proudem silně tlakované vody. Díky modernímu zásahovému vozu, vybavenému silným tlakovým čerpadlem a hydraulickým bubnem s tlakovou hadicí, akce trvala necelé tři hodiny. Situaci ohledně stavu kanalizace bude Naše škola nadále sledovat.

Studenti telčského gymnázia hodinovými poslanci

Studentský parlament telčského gymnázia, vedení školy a redakční rada časopisu Naše škola navštívily 2. března 2011 drahou matičku Prahu. Pobesedovaly s předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, vyzkoušely si míru měkkosti polstrování poslaneckých křesel a den plný zážitků zakončily návštěvou Národního technického muzea.

Chodby gymnázia se staly uměleckou galerií

Studenti výtvarného oboru gymnázia v Telči připravili pod vedením Alice Grünwaldové výstavu svých převážně expresionistických, naturalistických a dadaistických prací. "Díla budou v chodbách vystavena do i v dubnu, neváhejte a přijďte se podívat!" řekla naší škole koordinátorka A. Grünwaldová.

Obdivovali křemík, jiné mrazil dusík!

Koncem února studenti gymnázia v Telči zhlédli zajímavé přednášky - "Pozoruhodný křemík" a "Mrazivý dusík". Zatímco v nižších ročnících studenti z Přírodovědecké fakulty MU o hlavy rozbíjely dusíkem zmražené karafiáty, v septimě doc. Zdeněk Bochníček vysvětlovat výrobu a použití polovodičových součástek. Nezbytná trocha teorie byla prokořeněna řadou zajímavých pokusů.

Sekunda podstoupila lyžařský výcvik

Zimního lyžařského výcviku se zúčastnili ve dnech 3. - 9. února studenti ze sekundy telčského gymnázia. V nevelkém počtu pouhých osmnácti lyžařů se první dva dny proháněli na běžkách. V čele s panem učitelem Plunderem a Lojkou ujeli přibližně dvacet kilometrů. Zbylé tři dny výcvik probíhal na sjezdovce v Mrákotíně, kde se učili lyžovat na sjezdových lyžích a také nasnowboardu. I přes drobná zranění, která se jim nevyhnula, budou na lyžařský výcvik zajisté rádi vzpomínat.

Brány komplikují vjezd na náměstí

Couvání, odřená zrcátka, nervózní gestikulace. Na telčské náměstí Zachariáše z Hradce vedou dvě hlavní příjezdové komunikace, na obou dopravu komplikují městské brány. Fotograf Naší školy byl u jedné takové situace.

Porady redakčního týmu a tisk Naší školy

Možná si neumíte představit, jak probíhá vydávání tištěné verze časopisu Naše škola. Celý složitý proces se vám pokusíme trochu přiblížit - v souboru následujících fotografiích, kde také naleznete i záběry ze schůzí redakční rady.

Vánoce slaví i na gymnáziu v Telči

Poslední školní den před Vánoci se studenti gymnázia v Telči jistě nenudili. Někteří se snažili porazit učitelé v ledním hokeji, další zase připravovali tombolu na blížící se maturitní ples. Během dne bylo také možné přispět na adopci na dálku.