hodina moderní chemie

Parní stroj i Peltierův článek moderně v učebně chemie

Nezapomenutelný zážitek si v pátek 9. prosince 2011 odnesli studenti prvních a druhých ročníků z Moderní hodiny chemie v podání Marka Lanče a Jiřího Vrány z pražské VŠCHT. Třičtvrtěhodinový program plný nejrůznějších experimentů byl zaměřen na přeměny energie. Mimo jiné si studenti mohli také zkusit, jaké to je, být jedním z odporů elektrického obvodu.

Hodina moderní chemie: plameny i chutná zmrzlina

doplňujicí obrázek
Bývalý student Gymnázia Otokara Březiny, Marek Lanč ve spolupráci se svým kamarádem, připravil ve středu 3. listopadu zhruba pětačtyřiceti minutový blok o chemii, jehož cílem bylo představit chemii i z jiné stránky, než jak ji vidí studenti v hodinách.