organizace

V Telči startuje nízkoprahové centrum Zastávka

doplňujicí obrázek
Jedno z hesel nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Telči zní „Zastavíš se v Zastávce?“. Ono slovo„nízkoprahového", jak stojí na nejednom z mnoha letáčků, znamená anonymitu, dobrovolnost a v neposlední řadě také bezplatnost.