Šárka Jonová

Studentský parlament vydal jasné stanovisko

doplňujicí obrázek
Přinášíme vám stanovisko studentského parlamentu Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči k Návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Vysočina.