školní řád

Výsledkem pedagogické rady je aktualizace řádu školy

doplňujicí obrázek
Svět a morálka se mění rychleji než stíhá reagovat právo se svými úpravami právních norem. Stejná situace je i ve školství. S nástupem věcí nových, například školní wifi sítě, budou ve školním řádě kodifikována pravidla jejího používání.