gymnázium

U gymnázia padají větve, lidé se ptají proč

doplňujicí obrázek
Neobvyklý hluk narušil činnost školy a všichni se koukali z oken telčského gymnázia, když ve čtvrtek 15. prosince 2011 pracovníci pomocí plošiny ořezávali stromy stojící na prostranství před školou. První chvilky to vypadalo na nějaký omlazovací řez, k večeru to tak slibné nebylo.

Třetí schůze Studentského parlamentu přinesla objasnění schránky důvěry a prospěchu na webu

doplňujicí obrázek
Ve studovně se v úterý 6. prosince opět sešli zástupci jednotlivých tříd. Diskutovalo se například o elektronické schránce důvěry, žákovských knížkách na internetu nebo o tisku z přenosných zařízení ve škole.

Na gymnáziu volili do Školské rady, máme výsledky

doplňujicí obrázek
Letos uplynulo tříleté volební období členů Školské rady a bylo nutné zvolit nové zástupce rodičů nezletilých žáků, i pedagogického sboru. Nejen pedagogickému dnu, ale i v volbám do školské rady patřilo odpoledne 8. prosince 2011.

Volby do Školské rady proběhnou zítra, známe podrobnosti

doplňujicí obrázek
Osmero navržených kandidátů se zítra utká o post ve Školské radě GOB a SOŠ Telč. Volby proběhnou zítra, volit budou učitelé, rodiče i zletilí studenti.

V úterý 6. prosince bude další schůze Studentského parlamentu. Studenti, přijďte!

doplňujicí obrázek
Další schůze Studentského parlamentu proběhne v úterý 6. prosince 2011. Řešit se bude především organizace Dne otevřených dveří GOB a SOŠ.

Vandal způsobil nepořádek v šatně a odcizil jednu botu

doplňujicí obrázek
Neznámý vandal spáchal škodu na šatní skříňce jednoho ze studentů telčského gymnázia. Došlo k odcizení a následnému poházení soukromých věcí v prostoru šatny. Ztratila se i jedna sportovní bota. Po pachateli této "klukoviny" škola intenzivně pátrá.

Třeťáci zachránili andulu, za nabyté vědomosti jsou vděční

doplňujicí obrázek
Začátkem listopadu se konal kurz první pomoci pro třetí ročníky gymnázia. Mnozí studenti poznali, že populární dýchání z úst do úst není tak jednoduché, jak se zdá.

Škola se rozšířila, gymnázium a střední odborná škola je nyní pod jednou střechou

doplňujicí obrázek
Přes prázdniny mezi školními roky 2010/2011 a 2011/2012 personál Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy nezahálel. Připravovalo se totiž rozšíření prostor školy do přístavby. Akce samotná byla velmi náročná nejen po stránce technické, ale také organizační, jelikož se stěhovalo velké množství nábytku a příslušenství. Odměnou je několik nových učeben, které tak uvolní dříve k prasknutí nabité hlavní budově. Studenti vyšších ročníků z telčské Střední odborné školy tak nalezli nový domov v části přístavby, kterou až do dokončení stavby nových budov využívala základní škola Hradecká. Její prostor pro naši školu znamená především vznik nových učeben.

Studenti Anglii poznávali celých šest dní

Studenti GOB a SOŠ v Telči absolvovali ve dnech 18. - 23. října školní poznávací zájezd do Anglie. V průběhu šesti dnů postupně navštívili všechny klíčové památky v Londýně a jeho blízkém okolí. Jmenovitě zhlédli například Tower Bridge, Trafalgar Square a Westministerský palác.

Vedle formálních záležitostí vyřešil parlament i WiFi

doplňujicí obrázek
Všichni zástupci tříd se v úterý 4. října sešli na prvním zasedání školního parlamentu. Byl zvolen nový předseda a místopředseda, debatovalo se o volnočasových aktivitách a výrazného objasnění se dočkala i WiFi.