studentský parlament

Vedle formálních záležitostí vyřešil parlament i WiFi

doplňujicí obrázek
Všichni zástupci tříd se v úterý 4. října sešli na prvním zasedání školního parlamentu. Byl zvolen nový předseda a místopředseda, debatovalo se o volnočasových aktivitách a výrazného objasnění se dočkala i WiFi.

Aktuálně z parlamentu: Nový předseda, WiFi a ples

doplňujicí obrázek
Dne 4. října 2011 se konala první schůze studentského parlamentu na GOB a SOŠ v Telči. Volil se nový předseda a jeho zástupce, došlo ovšem i na práci - projednávaly se každodenní strasti studentů. Pokrok zaznamenala i situace okolo školní WiFi sítě.

Prodej baget poslední schůzí parlamentu neprošel

doplňujicí obrázek

Zástupci studentského parlamentu z řad studentů se sešli spolu s ředitelem RNDr. Stanislavem Mácou a zbylým vedením školy ve středu 22. června 2011 na bezmála dvouhodinnové schůzi plné dramatických diskusí doprovázených přiostřenou výměnou názorů.

Studenti telčského gymnázia hodinovými poslanci

Studentský parlament telčského gymnázia, vedení školy a redakční rada časopisu Naše škola navštívily 2. března 2011 drahou matičku Prahu. Pobesedovaly s předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, vyzkoušely si míru měkkosti polstrování poslaneckých křesel a den plný zážitků zakončily návštěvou Národního technického muzea.

Parlament řešil redukci osmiletého gymnázia, prostor však dostaly i bagety

doplňujicí obrázek
Studentský parlament uspořádal ve středu 9. února v odpoledních hodinách již třetí schůzi. Řešení se dočkala tradiční témata jako záchody, či bagety. Celým pilířem schůze byl ovšem postup proti rušení osmiletého gymnaziálního oboru v Telči.

Studentský parlament vydal jasné stanovisko

doplňujicí obrázek
Přinášíme vám stanovisko studentského parlamentu Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči k Návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Vysočina.

Druhá schůze školního parlamentu

doplňujicí obrázek
Na listopadové schůzi studentského parlamentu se řešilo třídění odpadu, ceníky kopírování i bagety. Všech sedmnáct členů se sešlo spolu s ředitelem RNDr. Stanislavem Mácou a jeho zástupcem Mgr. Bohumírem Krejčím v úterý 23. listopadu 2010.

Studentský parlament má za sebou první schůzi

doplňujicí obrázek
Zástupci tříd Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy se sešli k první oficiální schůzi, probíhala volba předsedy a řešily se otázky týkající se pořádaní maturitních plesů, či příspěvků pro SRPŠ.